Mou-te dins la casa gràcies al tour virtual de Google Maps. Pots passejar lliurement per la casa rural, així com entrar a les habitacions, veure les instal·lacions de la casa, etc…